Vi kan tilby kompetanse på alle størrelser kjøle og fryseanlegg.

I samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere kan vi tilby nybygg, service og vedlikehold på blant annet:

  • Butikkjøling
  • Elementrom/kjølerom
  • Dataromskjøling
  • Varme/varmepumpeløsninger
  • Fiskeindustri
  • Oppdrettsnæring
  • Fiskefartøy
  • Offshore/oljenæring
  • Transportkjøling
  • Reeferservice