Oddvar Sommerseth

Daglig Leder

Oddvar startet firma i 2014, han har hatt fagbrev som kuldemontør siden 2000

Adrian Sundberg

Faglært Kuldemontør

Johannes Thorsen

Hjelpemann

Gregard Mathisen

Faglært kuldemontør