Vesterålen Kulde ble stiftet i 2014 og har fra 01.01.2024 tre faglærte kuldemontører med lang og allsidig praksis og en hjelpemann/lærling.

Oddvar Sommerseth har jobbet med kjøling siden 1997, hos Vesterålen kjøle og fryseservice, Lofoten kjøleservice og Johnson Control og har erfaring fra industriell kjøling, kommersiell kjøling og har montert mange butikkanlegg opp igjennom årene.

Adrian Sundberg begynte hos oss i 2023, Gregard Mathisen startet hos oss 01.01.24. Begge er allsidige kjølemontører som har lang fartstid, de har jobbet med både montasje og service på butikker og de to har vært med på å bygge opp anleggene på svært mange av butikkene i vår region. I tillegg har vi Johannes Thorsen som har vært hos oss siden 2021 som voksenlærling.